Tel: +31(0)6-25124753 info@tostishelterfriends.nl

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Stichting Tosti’s Shelter Friends

Stichting Tosti’s Shelter Friends verwerkt persoonsgegevens van adoptanten, donateurs, opvangers en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Stichting Tosti’s Shelter Friends wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

 

Wanneer verzamelt Stichting Tosti’s Shelter Friends (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door adoptanten, donateurs, opvangers en andere contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan de website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer u informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

 

Stichting Tosti’s Shelter Friends verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Informeren over de situatie en voortgang van de adoptie of opvang;
  • Informeren over donaties.

 

Welke (persoons)gegevens verwerkt Stichting Tosti’s Shelter Friends?

Stichting Tosti’s Shelter Friends verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer,

e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerder afgenomen diensten en gebruik van mijn diensten.

 

Waarom verwerk ik (persoons)gegevens

Stichting Tosti’s Shelter Friends verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Stichting Tosti’s Shelter Friends heeft gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele donaties.

 

Binnen Stichting Tosti’s Shelter Friends worden persoonsgegevens uitgewisseld. Stichting Tosti’s Shelter Friends verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

 

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Stichting Tosti’s Shelter Friends het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom we die gegevens verwerken. Verwerkt Stichting Tosti’s Shelter Friends onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Stichting Tosti’s Shelter Friends gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat we jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt Stichting Tosti’s Shelter Friends vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

 

Uiteraard kun je contact met ons opnemen via info@tostishelterfriends.nl om van je rechten gebruik te maken.

 

Heb je het idee dat Stichting Tosti’s Shelter Friends niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen we dit uiteraard graag.

 

Wijziging van Privacy Statement

Stichting Tosti’s Shelter Friends behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Tosti’s Shelter Friends

Je kunt ons volgen via onderstaande sociale media

Nieuwsbrief

×