Tel: +31(0)6-25124753 info@tostishelterfriends.nl

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Waarom ANBI?

Met trots laten wij weten dat wij met terugwerkende kracht de ANBI-status hebben verworven. Om een ANBI-status te krijgen dient een stichting aan strenge voorwaarden te voldoen en dient de stichting zich nagenoeg geheel in te zetten voor het algemeen belang. Dat houdt dus in dat alle geldstromen openbaar worden gemaakt en dat er niets verdiend wordt aan de adopties van de hondjes. Sterker nog, wij krijgen zelfs geen onkostenvergoeding. Alle donaties en betaalde bedragen voor de adopties gaan naar kosten of sterilisatie en castratieprojecten. Alleen dan kan het zwerfhondenprobleem écht opgelost worden en redden we levens.

Er zijn zoveel malafide hondenhandelaren en broodfokkers. Wij willen daarmee niet vergeleken worden, wij willen het op de juiste manier doen, we willen transparant zijn en we willen laten zien dat het anders kan. Je kunt dus met een gerust hart doneren 😉

 

 

Voorwaarden ANBI status

Om door de belastingdienst aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten.
 • De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut. Voor een culturele ANBI geldt dat het batig liquidatiesaldo besteed moet worden aan een ANBI (of buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut) met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.

Tosti’s Shelter Friends

Je kunt ons volgen via onderstaande sociale media

Nieuwsbrief

Door het abonneren op onze nieuwsbrief ga je akkoord met onze privacyverklaring.

×