Tel: +31(0)6-25124753 info@tostishelterfriends.nl

Kennismakings formulier

 hebt ons laten weten interesse te hebben in het adopteren van een hond van Stichting Tosti’s Shelter Friends. Om alvast een beeld te krijgen van het aspirant adoptiegezin, vragen wij je deze vragenlijst volledig mogelijk in te vullen en naar onderstaande contactpersoon terug te mailen.

 Omdat dit een vrij uitgebreide vragenlijst is, willen wij je erop attenderen dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Het gaat ons erom bij verschil van visie in gesprek te gaan met elkaar. Afhankelijk van deze gesprekken zullen we de keuze maken wel of niet door te gaan met de adoptieprocedure.

 Als je ons een mailtje stuurt, dan sturen we dit formulier in een makkelijk in te vullen document naar je toe.

Persoonsgegevens

Voornaam 

 

 

Achternaam

 

 

Adres 

 

 

Postcode en woonplaats 

 

 

Geb. datum

 

 

Telefoonnummer

 

 

Email

 

 

 

De hond 

In welke hond heb je interesse?

 

 

Kun je uitleggen waarom jouw keuze naar deze hond gaat?

 

 

Heb je ervaring met honden?

 

 

Heb je eerder een hond zelf opgevoed? Zo ja, kun je daar iets over vertellen?

 

 

Heb je ervaring met buitenlandse honden? Zo ja, kun je daar iets over vertellen?

 

 

Heb je eerder een hond geadopteerd? Zo ja, via welke stichting is dit verlopen?

 

 

 Leefsituatie 

Hoe is jouw gezinssamenstelling?

 

 

Hoe kijken zij aan tegen het adopteren van een buitenlandse hond?

 

 

Verandert de gezinssamenstelling binnenkort? (denk bv aan scheiding, samenwonen, zwanger, etc)

 

 

Als je getrouwd bent, een relatie hebt of samenwonend bent, hoe lang zijn jullie bij elkaar?

 

 

Heb je kinderen die thuis wonen? Zo ja, van welke leeftijd(en)?

 

 

Vind je dat je jouw leefsituatie een “stabiele” situatie kunt noemen?

 

 

 

Woonsituatie

Heb je eigen/ zelfstandige woonruimte?

 

 

 

Moet de hond trappen lopen als hij bij je binnen wil komen?

 

 

Moet de hond trappenlopen als hij in de huiskamer wil komen?

 

 

Kun je iets vertellen over de buurt waar je woont?

 

 

Ben je tevreden over de wijze waarop je nu woont?

 

 
Kun je iets vertellen over de uitlaatmogelijkheden in de buurt / omgeving?  

Heb je op korte termijn verhuisplannen?

 

 

 

 

Daginvulling

Voor hoeveel uur moet de hond maximaal alleen kunnen zijn, gezien jullie situatie? 

 

Hoe gaan jullie de hond leren alleen te zijn?

 

 

Hoeveel schatten jullie in dat een hond per jaar kost?

 

 
Heb je het hierover gehad? Is hierover nagedacht? Op welke wijze wil je de kosten dekken?  
Wil je de hond verzekeren? Zo ja, bij welke verzekeringsmaatschappij? Zo nee, waarom niet?  

 

Opvoeding van de hond

 

Besef je dat de hond mogelijk moet wennen aan de andere dieren in uw gezin en dat dit tijd kost?

 

Vergeet niet dat al onze honden van de straat komen en vaak tijd nodig hebben zich aan te passen aan een leven in een gezin. Het adopteren van straathond kost daarom vaak veel tijd, geduld en energie. Denk daar goed over na voordat je een straathond adopteert.

 

 

Bent u bereid de hond minimaal 3 maanden de tijd te geven aan u, uw gezin en eventueel overige huisdieren te laten wennen?

 

 

Wat moet de hond in ieder geval kunnen/ leren? Wat zijn voor jou belangrijke opvoedingsaspecten ?

 

 

 

Huisdieren

Heb je nog andere huisdieren? Zo ja, wat voor huisdieren?

 

 

Als je honden hebt, kun je per hond vertellen of deze gesteriliseerd/gecastreerd is, hoe oud deze is en wat zijn/haar karakter is naar andere honden en naar mensen ?

 

 

Als je katten hebt, zijn deze gewend aan honden? Zouden ze in dezelfde ruimte gaan leven als de hond(en) ?

 

 

Als je kleine huisdieren hebt (denk aan cavia’s, konijnen, kippen, schildpadden, vogels), lopen/vliegen deze los in de tuin / huiskamer ? Zo ja, hoe ga je dat begeleiden ?

 

 

 

 

Historie

Heb je wel eens een hond of ander huisdier herplaatst (weggedaan) ?

 

 

Wat was daar de reden van?

 

 

 

Heb je wel eens een operatie/artsenbezoek of behandeling van je huisdier, niet of moeilijk kunnen betalen? Zo ja, hoe ben je daar toen mee om gegaan?

 

 

Kun je aangeven waar jouw grens lag/ligt m.b.t. het behandelen/opereren van je huisdier? Wanneer kies je er niet meer voor hem/haar te laten opereren/behandelen ?

 

 

 

Overige

Heb je zelf nog aanvullingen, vragen, zaken die niet aan de orde zijn gekomen ?  

 

 

Graag de vragenlijst volledig ingevuld terug sturen naar info@tostishelterfriends.nl

 

                          

 

Tosti’s Shelter Friends

Je kunt ons volgen via onderstaande sociale media

Nieuwsbrief

×